Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2013 » Yumuşak damak leiyomiyosarkomu
 

Yumuşak damak leiyomiyosarkomu

Taşkın Ü., Sağlam Ö., Yıldırım A., Kuvat S.V., Hocaoğlu E.

İntraoral bölgede düz kas azlığı nedeni ile düz kas kaynaklı tümörler oldukça nadir görülür. Leiyomyosarkom düz kaslardan kaynaklanan bir malign tümör tipidir. Ağız içi leiyomyosarkomlarının en sık yerleşim yerleri maksilla ve mandibuladır. Bu yazıda yaklaşık üç aydır var olan kitle yakınması ile kliniğe başvuran ve leiyomyosarkom saptanan 20 yaşında bir erkek olgu sunuldu. Kitle yumuşak damağın sol yarımında yerleşik idi ve mukozası ile beraber en blok rezeke edildi. Hastanın iki yıllık takip süresinde nüks gözlenmedi.

Leiomyosarcoma of the soft palate

Taşkın Ü., Sağlam Ö., Yıldırım A., Kuvat S.V., Hocaoğlu E.

Tumors of the smooth muscles are rarely seen, as the number of smooth muscles is low within the intraoral region. Leiomyosarcoma is a type of malign tumor originating from smooth muscles. The most common regions of leiomyosarcoma of the oral cavity are the maxilla and mandible. In this article, we present a leiomyosarcoma detected in a 20-year-old male patient who was admitted to the clinic with the complaint of a mass for about three months. The mass was located in the left half of the soft palate and it was resected en bloc with the mucosa. No recurrence was observed during the two-year follow-up period of the patient.

KBB İhtisas Dergisi 2013;23(2):112-114

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale