Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2013 » Minimal nazal septum deviasyonu ve konka büllozası olan hastalarda tedavi etkinliğinin burun tıkanıklığı semptom..
 

Minimal nazal septum deviasyonu ve konka büllozası olan hastalarda tedavi etkinliğinin burun tıkanıklığı semptom..

Özcan İ., Somdaş M., Yaşar M., Sağıt M., Korkmaz F.

Minimal nazal septum deviasyonu ve konka büllozası olan hastalarda tedavi etkinliğinin burun tıkanıklığı semptom değerlendirmesi ölçeği kullanılarak değerlendirilmesi Amaç: Bu çalışmada minimal nazal septum deviyasyonu ile beraber orta konkada konka büllozası olan hastalarda, yalnızca orta konka lateral lamel rezeksiyonu ile septoplasti ve orta konka lateral lamel rezeksiyonu birlikte yapılan iki hasta grubu arasındaki tedavi etkinliği burun tıkanıklığı semptom değerlendirme (NOSE) ölçeği kullanılarak karşılaştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Minimal nazal septum deviyasyonu ve orta konkada konka bülloza saptanan toplam 80 hasta çalışmaya dahil edildi. Bu hastalardan 40’ına genel anestezi altında yalnızca orta konka lateral lamel rezeksiyonu diğer 40’ına ise orta konka lateral lamel rezeksiyonu artı septoplasti ameliyatları yapıldı. Çalışmaya alınan hastaların ameliyat öncesi ve ameliyattan üç ay sonrası burun tıkanıklığı yakınmaları, NOSE ölçeği ile değerlendirildi. Bulgular: Ameliyat öncesi ve sonrası NOSE ölçeği parametreleri karşılaştırıldığında, cerrahi sonrasında tüm parametreler her iki grupta da istatistiksel olarak anlamlı bir iyileşme gösterdi (p<0.05). Total NOSE puanları ameliyat sonrasında anlamlı bir şekilde azaldı. Sonuç: Seçilmiş hastalarda yalnızca orta konka lateral lamel rezeksiyonu, semptomatik burun tıkanıklığı açısından tedavide septoplasti ve orta konka lateral lamel rezeksiyonu kadar etkili olabilmektedir.

Evaluation of treatment efficacy in patients with minimal nasal septum deviation and concha bullosa using the nasal..

Özcan İ., Somdaş M., Yaşar M., Sağıt M., Korkmaz F.

Evaluation of treatment efficacy in patients with minimal nasal septum deviation and concha bullosa using the nasal obstruction symptom evaluation scale Objectives: This study aims to compare the treatment efficacy of middle turbinate lateral lamella resection alone with septoplasty plus middle turbinate lateral lamella resection for nasal stuffiness in two patient groups using the nasal obstruction symptom evaluation (NOSE) scale in patients with concomitant minimal nasal septum deviation and concha bullosa. Patients and Methods: A total of 80 patients who had minimal nasal septum deviation and concha bullosa at the middle turbinate were included in this study. Of these patients, 40 patients underwent middle turbinate lateral lamella resection, while 40 patients underwent middle turbinate lateral lamella resection plus septoplasty under general anesthesia. Complaints of nasal stuffiness in patients included were evaluated with the NOSE scale before the operation and three months after the operation. Results: When preoperative and postoperative NOSE scale parameters were compared, all parameters statistically significantly improved postoperatively in both groups (p<0.05). The total NOSE scores were decreased significantly after surgery. Conclusion: Middle turbinate lateral lamella resection alone is as efficient as septoplasty plus middle turbinate lateral lamella resection for the treatment of symptomatic nasal stuffiness in selected patients.

KBB İhtisas Dergisi 2013;23(2):74-78

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale