Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2013 » Kraniyovertebral anomalide odontoid proçes malformasyonunun transnazal endoskopi ile çıkarılması: Olgu sunumu
 

Kraniyovertebral anomalide odontoid proçes malformasyonunun transnazal endoskopi ile çıkarılması: Olgu sunumu

Nagpal T.

Odontoid proçes rezeksiyonunda endoskopik endonazal yaklaşım, beyinsapı ve servikomedüller kavşakta ikinci bir bası yaratan transoral yola kıyasla gelişmekte olan uygun bir alternatiftir. Bu yaklaşımın oral kavitesi küçük olan hastalarda mükemmel prevertebral kraniyovertebral kavşak maruziyeti ve ağız retraktörlerinin kullanımının önlenebilmesi gibi bazı avantajları vardır. Bu makalede bu tekniğin potansiyeline değinmek için, foramen magnuma baziler invajinasyon yapan ve servikomedüler kavşakta şiddetli anteriyor basıya yol açarak odontoid proçesin ekstrem posteriyor tilti olan, kraniyovertebral anomali tanısı konulmuş 12 yaşında bir kız hastada tipik bir olgu sunuldu. Odontoid proçes transnazal endoskopi ile çıkarıldı ve ventral bası giderildi. Bu makale belirli olgularda multidisipliner bir ekip yaklaşımının belirli hastalara yardımcı olabileceğini göstermektedir.

Transnasal endoscopic removal of malformation of the odontoid process in craniovertebral anomaly: a case report

Nagpal T.

The endoscopic endonasal approach is emerging as a feasible alternative to the transoral route for the resection of the odontoid process, when the latter produces a compression of the brainstem and cervicomedullary junction. This type of approach has some advantages, such as excellent prevertebral exposure of the craniovertebral junction in patients with small oral cavities and the possibility to avoid the use of mouth retractors. In this article, we present a typical case of a 12-year-old female patient with a diagnosis of craniovertebral anomaly-basilar invagination into foramen magnum, suffering from an extreme posterior tilt of the odontoid process causing severe anterior compression of the cervicomedullary junction, is presented to stress the potential of this technique. Transnasal endoscopic removal of the odontoid process was performed and resolution of the ventral compression was achieved. This article demonstrates that in selected cases, a multidisciplinary team approach can help our patients.

KBB İhtisas Dergisi 2013;23(2):123-126

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale