Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2013 » Tonsillektomi esnasında saptanan internal karotis arter aşırı kıvrımı: İki olgu sunumu
 

Tonsillektomi esnasında saptanan internal karotis arter aşırı kıvrımı: İki olgu sunumu

Eyibilen A., Aladağ İ., Gürbüzler L.

Tonsillektomi, çocukluk çağında yapılan en yaygın cerrahi işlemlerden biridir. İnternal karotis arter (İKA) aşırı kıvrımı İKA’nın anatomik bir varyasyonudur ve arterin seyri boyunca herhangi bir bölgede, hatta orofarengeal yan duvarda görülebilir. Bu yazıda, sekiz ve beş yaşlarında iki kız çocuğunda tonsillektomi esnasında saptanan ve yan orofarengeal fossada pulsatif kitle olarak görünen İKA aşırı kıvrımı olgusu sunuldu.

Tortuosity of the internal carotid artery detected during tonsillectomy: two case reports

Eyibilen A., Aladağ İ., Gürbüzler L.

Tonsillectomy is one of the most common performed surgical procedures in childhood. Tortuosity of the internal carotid artery (ICA) is an anatomical variation of the course of the ICA, and can be seen at any levels along the course of the artery, even in lateral oropharyngeal wall. In this article, we present two cases in which ICA tortuosity detected as a pulsating mass in the lateral oropharyngeal wall in an eightyear and a five-year-old girls, during tonsillectomy.

KBB İhtisas Dergisi 2013;23(2):119-122

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale