Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2013 » Tiroid hemiangenez, nodüler guatr ve papiller karsinom birlikteliği
 

Tiroid hemiangenez, nodüler guatr ve papiller karsinom birlikteliği

Peker Ö., Karatağ O., Karatağ Y. G., Albayrak K. Z., Önay K. H.

Bu makalede çok nadir bir agenezili sol tiroid lobu, adenomatöz hiperplazi ve sağ lobda papiller karsinom birlikteliği olgusu sunuldu. Daha önce tiroid cerrahisi geçirmemiş 59 yaşında asemptomatik bir kadın hasta sonografi ile değerlendirildi. Ultrasonografi ve sintigrafide sol lobda agenezi ve sağ lobda birine papiller karsinom tanısı konulan çoklu nodül tespit edildi.

Coexistence of thyroid hemiagenesis, nodular goitre and papillary carcinoma

Peker Ö., Karatağ O., Karatağ Y. G., Albayrak K. Z., Önay K. H.

In this article, we report a very rare case of left thyroid lobe with agenesis, adenomatous hyperplasia and coexisting papillary carcinoma of the right lobe. A 59-year-old asymptomatic woman with no previous thyroid surgery was evaluated sonographically. Ultrasonography and scintigraphy revealed an agenesis in the left lobe and multiple right lobe nodules with one of them diagnosed with papillary carcinoma.

KBB İhtisas Dergisi 2013;23(2):115-118

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale