Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2013 » Disfajiye neden olan benzersiz bir servikal osteokondrom olgusu
 

Disfajiye neden olan benzersiz bir servikal osteokondrom olgusu

Gulati A., Mittal A., Singal R., Gupta S., Garg V.

Servikal osteokondrom, nadir görülen bir hastalıktır. Hastalık tek başına veya multipl ekzostoz veya herediter multipl ekzostoz olarak görülebilir. Bu yazıda üç ve dördüncü servikal vertebradan köken alan, servikal osteokondrom tanısı konulan 22 yaşında erkek bir olgu sunuldu.

A unique case of cervical osteochondroma causing dysphagia

Gulati A., Mittal A., Singal R., Gupta S., Garg V.

Osteochondroma of the spine is a rare condition. It may present in solitary form or with multiple exostoses or hereditary multiple exostoses. In this article, we report a 22-year-old male case who was diagnosed with cervical osteochondroma, originating from the third and fourth cervical vertebra.

KBB İhtisas Dergisi 2013;23(4):246-248

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale