Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2013 » Larenks kanserli hastalarda lateral boyun diseksiyonu ile yeterli sayıda lenf nodu çıkarılabiliyor mu?
 

Larenks kanserli hastalarda lateral boyun diseksiyonu ile yeterli sayıda lenf nodu çıkarılabiliyor mu?

Sezen O.S., Ünver Ş., Akbulut S., Kubilay U., Haytoğlu S.

Amaç: Bu çalışmada lateral boyun diseksiyonunda (LBD), diseke edilen lenf nodu sayısının yeterli olup olmadığı araştırıldı ve radikal ve tip 1 modifiye radikal boyun diseksiyonunda (RBD) aynı lenf nodu bölgelerinden diseke edilen lenf nodu sayıları ile karşılaştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Ocak 2000 - Haziran 2004 tarihleri arasında 63 larenks kanserli hastaya (52 erkek, 11 kadın; ort. yaş 61.9 yıl; dağılım 48-75 yıl) uygulanmış 98 boyun diseksiyonu materyaline ait veriler retrospektif olarak incelendi. Radikal ve tip 1 modifiye RBD ile LBD’lerde, ikinci, üçüncü ve dördüncü bölgeden çıkarılan lenf nodlarının sayıları her bölge için ayrı ayrı ve toplamda karşılaştırıldı. Primer tümör ve boyun metastazı sınıflaması için Amerikan Ortak Kanser Kurulu (AJCC) tümör nod metastaz (TNM) sınıflandırma sistemi, servikal lenfatik zincir sınıflaması için Memorial Sloan-Kettering Kanser Merkezi sınıflandırma sistemi kullanıldı. Bulgular: İki hastanın subglottik (%3.17), 19 hastanın glottik (%30.15), 42 hastanın ise supraglottik (%66.66) lezyonu vardı. Radikal boyun diseksiyonu grubunda bu üç bölgeden toplam 732 lenf nodu, LBD grubunda ise 1042 lenf nodu çıkarıldı. Sonuç: Çalışma bulgularımız, LBD’de yeterli sayıda lenf nodu çıkarıldığını ve RBD’nin çıkarılan lenf nodu sayısı açısından bir üstünlük taşımadığını gösterdi.

Can enough lymph nodes be taken out through lateral neck dissection in patients with larynx cancer?

Sezen O.S., Ünver Ş., Akbulut S., Kubilay U., Haytoğlu S.

Objectives: This study aims to evaluate whether the number of lymph nodes which are dissected by lateral neck dissection (LND) is enough and to compare the number of lymph nodes which are dissected from the same lymph node regions by radical and type 1 modified radical neck dissection (RND). Patients and Methods: Between January 2000 and June 2004, data of 98 neck dissection materials which were performed to 63 patients (52 males, 11 females; mean age 61.9 years; range 48 to 75 years) with larynx cancer were retrospectively analyzed. The number of lymph nodes taken from the second, third and fourth regions of radical and type 1 modified RND and LND were individually and totally compared. The American Joint Committee on Cancer (AJCC) tumor node metastasis (TNM) classification system was used for primary tumor and neck metastasis classification, while the Memorial Sloan-Kettering Cancer Center classification system was used for the classification of cervical lymphatic chain. Results: Two patients (3.17%) had subglottic, 19 (30.15%) had glottic, and 42 (66.66%) had supraglottic lesions. A total of 732 lymph nodes were removed from three regions in RND group, while 1042 lymph nodes were removed in LND group. Conclusion: Our study results showed that the number of lymph nodes removed by LND was sufficient and RBD was not superior in terms of the number of lymph nodes removed.

KBB İhtisas Dergisi C:23 S:5 253-259

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale