Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2013 » Yarık dudak ve damak tipi olan çocuklarda efüzyonlu otitis media insidansı ve uzun dönem klinik bulgular
 

Yarık dudak ve damak tipi olan çocuklarda efüzyonlu otitis media insidansı ve uzun dönem klinik bulgular

Sennaroğlu L., Çağlar Ö., Bülbül F.

Amaç: Bu çalışmada yarık dudak ve damak tipi olan çocuklarda efüzyonlu otitis media insidansı araştırıldı ve uzun dönem klinik bulgular sunuldu. Hastalar ve Yöntemler: Mart 2000 ve Ekim 2010 tarihleri arasında efüzyonlu otitis media nedeniyle ameliyat edilen ve uzun dönem takip verileri mevcut olan 175 hastanın (84 kadın, 95 erkek; ort. Yaş 8 yıl; dağılım 4-20 yıl) tıbbi verileri retrospektif olarak incelendi. Bulgular: Toplam 105 hastada tam yarık damak-dudak vardı. İlk muayenede 134 hastanın kulak efüzyonu vardı, 146 hastada östaki tüpü patent değildi ve ölçülen orta kulak basıncı 121 hastada -200 ve altında idi. Ameliyatlardan sonra, son muayenelerinde ise 89 hastada kulak efüzyonu vardı, 93 hastada orta kulak basıncı -200 ve altında idi ve 11 hastada kronik otitis media vardı. Sonuç: Çalışma bulgularımız orta kulak hastalığı, östaki tüpü fonksiyonu, tedavi sonuçları, orta kulak basıncı, yarık damak tipi ve hastalığın iki taraflı olup olmaması arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki olduğunu gösterdi. Bunun tedavi sürecini ve hasta takibini etkileyebildiği için bu tür hastalarda çok önemli olduğu kanısındayız.

Incidence of otitis media with effusion and long-term clinical findings in children with cleft lip and palate types

Sennaroğlu L., Çağlar Ö., Bülbül F.

Objectives: This study aims to investigate the incidence of otitis media with effusion and to report long-term clinical findings in children with cleft lip and palate types. Patients and Methods: Between March 2000 - October 2010, medical data of 175 patients (84 females, 95 males; mean age 8 years; range, 4 to 20 years) who were operated due to otitis media with effusion with long-term follow-up data were retrospectively analyzed. Results: A total of 105 patients had a complete cleft lip and palate. In the first examination, 134 patients had ear effusion, the eustachian tube were not patent in 146 patients, and middle ear pressure was measured as -200 and below in 121 patients. After the operations, the eardrums had ear effusion in 89 patients, in 93 patients middle ear pressure was lower than -200, and 11 patients had chronic otitis media in the final examination. Conclusion: Our study results suggested that there was a statistically significant relationship among the middle ear disease, function of eustachian tube, treatment outcomes, middle ear pressure, cleft palate type and bilaterality of the disease. We believe that it is of utmost importance as it may affect the treatment process and the patient follow-up in such patients.

KBB İhtisas Dergisi C:23 S:5 268-274

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale