Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2013 » Türk Ulusal Rinoloji Kongrelerinde sunulan bildirilerin yayınlanma oranları
 

Türk Ulusal Rinoloji Kongrelerinde sunulan bildirilerin yayınlanma oranları

Doğan E., Erdağ T.K., Durmuşoğlu M.

Amaç: Bu çalışmada Türk Ulusal Rinoloji Kongrelerinde sunulmuş olan sözel bildirilerin ve posterlerin tıbbi dergilerde yayınlanma oranlarının tespit edilmesi ve literatürdeki verilerle karşılaştırılması amaçlandı. Gereç ve Yöntemler: 2007, 2008, 2009 ve 2010 yıllarında sunulmuş olan bildirilerin ilk yazarının adı ve soyadı ile birlikte bildiri başlığı PubMed, Turkmedline ve Ulakbim ulusal veri tabanı arama motorlarında tarandı. Bulgular: Sunulmuş olan toplam 218 bildirinin 61’inin (%28) yayınlandığı saptandı. Bildirilerin kongrede sunulması ile yayınlanması arasında geçen ortalama süre 21.8 aydı. Ortalama yayınlanma süresi sözel bildiriler için 23.2 ay, poster bildiriler için ise 20.8 ay idi. Sözel bildirilerin ve poster bildirilerin yayınlanma oranları sırasıyla %35.8 ve %24.5 olmakla birlikte, iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadı (p=0.08). Araştırma bildirilerinin yayınlanma oranı, olgu sunumlarından (%33.3’e kıyasla %20.7; p=0.04) istatistiksel olarak anlamlı derecede fazla idi. Sonuç: Dört Türk Ulusal Rinoloji Kongresinde sunulmuş olan bildirilerin bilimsel dergilerde yayınlanma oranı, kulak burun boğaz alanında yapılmış olan diğer çalışmalarla kıyaslandığında, daha düşüktür. Araştırma niteliğindeki bildirilere daha çok yer verilmesi ve olgu sunumlarının kabulünde daha seçici olunması yayınlanma olasılığı daha yüksek olan, kaliteli bildirilerin seçimine olanak sağlarken, kongrelerin bilimsel değerini de artıracaktır.

Publication rates of presentations which were presented at Turkish National Rhinology Congresses

Doğan E., Erdağ T.K., Durmuşoğlu M.

Objectives: This study aims to determine the publication rates of oral presentations and posters presented at Turkish National Rhinology Congresses in the medical journals and to make a comparison with related literature data. Materials and Methods: The name and surname of the first authors and the title of presentation presented at 2007, 2008, 2009 and 2010 were searched using PubMed, Turkmedline and Ulakbim national search engines. Results: Of the 218 papers presented, 61 (28%) were published. The mean time from presentation at congress to publication was 21.8 months. The mean time to publication for oral presentations was 23.2 months, while it was 20.8 months for poster presentations. The publication rates of oral and poster presentations were 35.8% and 24.5%, respectively, indicating no statistically significant difference between two groups (p=0.08). The publication rate of research articles was statistically significantly higher than that of case reports (20.7% vs. 33.3%; p=0.04). Conclusion: The publication rate of presentations presented at four Turkish National Rhinology Congresses is lower compared to the previously reported publication rates in otorhinolaryngology. Giving wider publicity to research presentations and being more selective for case reports will provide inclusion of more qualified papers with high possibility of publication and also enhance the scientific value of such congresses.

KBB İhtisas Dergisi 23 Sayı: 5 282-287

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale