Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2013 » Postauriküler kütanöz mastoid fistül: Olgu sunumu
 

Postauriküler kütanöz mastoid fistül: Olgu sunumu

Kırış M., Müderris T., Berçin S., Sevil E.

Orta kulak ile mastoid boşluk arasındaki ilişkiden dolayı orta kulak mukozasını etkileyen enfeksiyonlar kolaylıkla mastoidite neden olabilmektedir. Postauriküler kütanöz mastoid fistül, kronik otitis medianın çok nadir görülen bir komplikasyonudur. Basit mastoid fistüllerin birçoğu kronik otitisin tedavisi ile kendiliğinden kapanırken, fistülün kenarındaki cilt içeri doğru büyümüş ve fistül cildinin etrafı nekroze veya bazen de epitelize olduğu için kütanöz mastoid fistüllerin kapanması oldukça yavaştır. Bu yazıda kronik otitise bağlı otomastoidektomi ve postauriküler kütanöz mastoid fistülü olan 46 yaşında bir kadın olgu cerrahi kapatma tekniği eşliğinde sunuldu.

Postauricular cutaneous mastoid fistula: a case report

Kırış M., Müderris T., Berçin S., Sevil E.

Infections which involve the middle ear mucosa may easily cause mastoiditis due to the relation between the middle ear space and mastoid cavity. Postauricular cutaneous mastoid fistula is a rare complication of chronic otitis media. While most of the simple mastoid fistulas tend to heal spontaneously with the treatment of chronic suppurative otitis media, cutaneous mastoid fistulas tend to heal very slowly, as the ingrowth of the skin surrounding the fistula is followed by necrosis or epithelization of the skin edges. In this article, we report a 46-year-old female case of automastoidectomy secondary to the chronic otitis and postauricular cutaneous mastoid fistula in the light of surgical closure technique.

KBB İhtisas Dergisi C:23 S:5 288-290

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale