Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2013 » Posterior nazal septumun ekstranazofarengeal anjiyofibromu: Nadir bir klinik oluşum
 

Posterior nazal septumun ekstranazofarengeal anjiyofibromu: Nadir bir klinik oluşum

Atmaca S., Yıldız L., Bayraktar C.

Ekstranazofarengeal yerleşimli anjiyofibrom çok nadir görülmektedir. Genellikle baş ve boyun bölgesindeki herhangi bir mukozal yapıdan köken almasına rağmen, maksilla en sık görülen tutulum bölgesidir. Nazal septum, anjiyofibromun istisnai bir anatomik bölgesidir. Cerrahi en iyi tedavi seçeneği olup, nüks çok azdır. Nazal septal anjiyofibromlar, nazal septumdan köken alan vasküler kitlelerin ayırıcı tanısında göz önünde bulundurulmalıdır. Bu yazıda, nazal septal anjiyofibromu olan ve tümörü cerrahi olarak rezeke edilen 37 yaşında bir erkek olgu sunuldu. Bu, literatürdeki 16. olgudur.

Extranasopharyngeal angiofibroma of the posterior nasal septum: a rare clinical entity

Atmaca S., Yıldız L., Bayraktar C.

Angiofibroma of extranasopharyngeal origin is very rare. Although it is usually originated from any mucosal structure in the head and neck region, maxilla is the most common involvement site. The nasal septum is an exceptional anatomic site of an angiofibroma. Surgery is the best treatment modality and recurrence is very rare. Nasal septal angiofibromas must be considered in the differential diagnosis of nasal vascular masses arising from the nasal septum. In this article, we report a 37-year-old male case with nasal septal angiofibroma who underwent surgical resection of the tumor. This is the 16th case in the literature.

KBB İhtisas Dergisi C:23 S:5 295-298

Şub İstanbul KBB BBC Uzmanları derneği ve TKBBV Ortak Bilimsel Toplantısı
İstanbul Marriott Hotel Asia
21
2018
Mar Sistematik Makale Yazımı Eğitimi
İstanbul
10
2018
Nis 3. İLKBAHAR TOPLANTISI
Belek/Antalya
12
2018
Ağu 3.ERA-SUMMIT
Kiev/Ukrayna
28
2018
KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale