Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2013 » Orbital tümörlerin çıkarılmasında basit bir teknik: Transmaksiller yaklaşım
 

Orbital tümörlerin çıkarılmasında basit bir teknik: Transmaksiller yaklaşım

Kocatürk S., Ezerarslan H., Erdoğan E., Beriat K. G., Ataç K. G.

Bu yazıda orbita tabanında tümörü olan 43 yaşında bir kadın olgu sunuldu. Bilgisayarlı tomografide sol bulbus okuli arkasında belirgin düzeyde kontrast tutan kavernöz hemanjiyom izlendi. Orbitaya transmaksiller yaklaşım ile cerrahi rezeksiyon gerçekleştirildi. Ameliyat sonrası üç aylık izleminde komplikasyon gözlenmedi.

A simple technique for removal of orbital tumors: transmaxillary approach

Kocatürk S., Ezerarslan H., Erdoğan E., Beriat K. G., Ataç K. G.

In this article, we present the case of a 43-year-old female with a tumor of the orbital base. Computed tomography revealed a well-defined contrast enhancing cavernous hemangioma behind the left bulbus oculi. The surgical resection was performed by transmaxillary approach to the orbit. No clinical complications were observed during three-month follow-up following surgery.

KBB İhtisas Dergisi C:23 S:5 299-301

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale