Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2013 » Respiratuvar epitelyal adenomatoid hamartom: Nadir görülen bir nazofarengeal kitle lezyonu
 

Respiratuvar epitelyal adenomatoid hamartom: Nadir görülen bir nazofarengeal kitle lezyonu

Erdoğan N., Altay C., Sarsılmaz A., Paker İ., Koç G., Oyar O.

Respiratuvar epitelyal adenomatoid hamartom (REAH), tutulan anatomik bölgedeki dokuların anormal karışımı ile karakterize, üst solunum yolunun nadir görülen neoplastik olmayan bir lezyonudur. En sık burun boşluğunda görüldüğü bildirilmekle birlikte, nazofarengeal kökeni oldukça nadirdir. Lezyon birçok benign ve malign yapılarla karıştırılabilir. Bu yazıda arka nazofarengeal duvarda REAH görülen 22 yaşında kadın bir olgu sunuldu. Lezyonun klinik ve radyolojik özellikleri literatür verileri eşliğinde tartışıldı.

Respiratory epithelial adenomatoid hamartoma: a rare nasopharyngeal mass lesion

Erdoğan N., Altay C., Sarsılmaz A., Paker İ., Koç G., Oyar O.

Respiratory epithelial adenomatoid hamartoma (REAH) is a rare and nonneoplastic lesion of upper respiratory tract characterized by an abnormal mixture of tissues which are peculiar to the involved anatomic region. The most common site reported is nasal cavity and its nasopharyngeal origin is extremely rare. The lesion can be confused with a variety of benign and malignant entities. In this article, we report a 22-year-old female case of REAH of posterior nasopharyngeal wall. The clinical and radiological features of the lesion are discussed in the light of literature data.

KBB İhtisas Dergisi C:23 S:5 302-306

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale