Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2013 » Normal işiten yetişkinlerde orta kulak rezonans frekansı normatif değerleri
 

Normal işiten yetişkinlerde orta kulak rezonans frekansı normatif değerleri

Özlüoğlu L., Erbek S., Hızal E., Sezin K. R.

Amaç: Bu çalışmada sağlıklı yetişkinlerde orta kulak rezonans frekansı normatif değerleri belirlendi. Hastalar ve Yöntemler: Otoskopik muayene, odyometrik inceleme ve elektroakustik immitansmetri sonuçları normal olan 60 erişkin gönüllü (32 kadın, 28 erkek; ort yaş 31.8±7.1 yıl; dağılım 21-46 yıl) çalışmaya dahil edildi. Orta kulak rezonans frekansı, multifrekans timpanometri ile hesaplandı. Bulgular: Tüm gönüllüler için ortalama rezonans frekansı 999.6±134.9 Hz idi. Ortalama rezonans frekansı sağ kulak için 1020.8±140.6 Hz, sol kulak için ise 978.3±180.5 Hz idi. Ortalama rezonans frekansı sağ ve sol kulak için sırasıyla erkeklerde 1023.2±146.9 Hz ve 912.5±177.8 Hz; kadınlarda ise 1018.8±137.2 Hz ve 1035.9±164.7 Hz idi. Sağ kulak için her iki cinsiyet arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmazken (p=0.9), sol kulak ortalama rezonans frekansı değeri kadınlarda istatistiksel açıdan anlamlı olarak daha yüksekti (p=0.007). Sonuç: Orta kulak rezonans frekans değerleri, kulak tarafı ya da cinsiyete göre farklılıklar gösterebilir.

Normative values of middle ear resonance frequency in normal hearing adults

Özlüoğlu L., Erbek S., Hızal E., Sezin K. R.

Objectives: This study aims to determine the normative values of middle ear resonance frequency in healthy adults. Patients and Methods: Sixty adult volunteers (32 females, 28 males; mean age 31.8±7.1 years; range 21 to 46 years) with normal otoscopic examination, audiometry and electroacoustic immitancemetry findings were enrolled in the study. The middle ear resonance frequencies were calculated by multifrequency tympanometry. Results: The mean resonance frequency for all volunteers was 999.6±134.9 Hz. The mean resonance frequency was 1020.8±140.6 Hz for the right ear, and 978.3±180.5 Hz for the left ear. The mean resonance frequencies for the right- and left-side were 1023.2±146.9 Hz and 912.5±177.8 Hz in males, and 1018.8±137.2 Hz and 1035.9±164.7 Hz in females, respectively. There was no statistically significant difference in the mean resonance frequency of the right ears between the males and females (p=0.9), whereas the mean resonance frequency of the left ears was statistically significantly higher in females (p=0.007). Conclusion: The middle ear resonance frequency values may vary according to the side of the ear or gender.

KBB İhtisas Dergisi C:23 S:6 331-335

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale