Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2013 » Rinofima kökenli kütanöz anjiyosarkom
 

Rinofima kökenli kütanöz anjiyosarkom

Düzgün S., Pekdemir İ., Yılancı S., Sıngın S., Balı Y. Y., Tapan M.

Bu yazıda burnunda iki yıldır inatçı bir lezyon olan 66 yaşında erkek bir rinofima olgusu sunuldu. Steroid tedavisine rağmen, lezyon büyümeye devam etti. Histopatolojik ve immünhistokimyasal bulgular, kütanöz anjiyosarkom ile uyumluydu. Rinofima benzeri özellikler, kütanöz anjiyosarkomun nadir klinik belirtileri olarak akla getirilmelidir.

A cutaneous angiosarcoma arising from the rhinophyma

Düzgün S., Pekdemir İ., Yılancı S., Sıngın S., Balı Y. Y., Tapan M.

In this article, we report a 66-year-old male case of rhinophyma who had a persistent lesion on his nose for two-years. Despite steroid therapy, the lesion continued to grow. Histopathological and immunohistochemical findings were consistent with cutaneous angiosarcoma. Rhinophyma-like features should be considered as an unusual clinical manifestation of cutaneous angiosarcoma.

KBB İhtisas Dergisi C:23 S:6 344-347

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale