Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2013 » Frontal sinüste nadir bir yabancı cisim: Silikon tüp
 

Frontal sinüste nadir bir yabancı cisim: Silikon tüp

Yorgancılar E., Meriç F., Bakır S., Gün R., Özbay M., Kırış V., Agüloğlu B.

Paranazal sinüslerde yabancı cisimler oldukça nadirdir ve yarısından çoğu maksiller sinüste görülür. Yabancı cisimlerin birçoğu maksillofasiyal travma ile ilişkilidir. Frontal sinüste yabancı cisim daha da nadir bir durumdur. Yabancı cisimler genellikle geç tanıya bağlı olarak kronik semptomlar ve komplikasyonlar ile seyreder. Bu yazıda, eksternal dakriosistorinostomi ameliyatı sonrası nazal boşlukta bırakılan veya unutulan silikon nazolakrimal tüpe bağlı gelişen sağ frontal sinüs mukosel olgusu sunuldu. Hasta cerrahi olarak tedavi edildi ve cerrahi sonrasında semptomları iyileşti.

An unusual foreign body in frontal sinus: silicone tube

Yorgancılar E., Meriç F., Bakır S., Gün R., Özbay M., Kırış V., Agüloğlu B.

Foreign bodies in paranasal sinuses are very rare and more than half of them are encountered in maxillary sinus. Most of the foreign bodies are associated with maxillofacial trauma. Foreign body in the frontal sinus is even a rarer condition. Foreign bodies usually present with chronic symptoms and complications due to the delayed diagnosis. In this article, we report an unusual case of mucocele resulting from silicone nasolacrimal duct tube in right frontal sinus which was left or forgotten in nasal cavity after external dacryocystorhinostomy operation. The patient was treated surgically and her symptoms resolved after surgery.

KBB İhtisas Dergisi C:23 S:6 351-354

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale