Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2013 » Kongenital Bilateral Lamina Papiresea Dehissansı
 

Kongenital Bilateral Lamina Papiresea Dehissansı

Kızılay A., Karataş E., Bayındır T., Toplu Y.

Kongenital bilateral lamina papiresea dehisansı (LPD) genel popülasyonda çok nadir rastlanılan bir lateral nazal duvar anomalisidir. Bu defektin etiyolojisinde en çok kongenital, travmatik ve iyatrojenik nedenler üzerinde durulmaktadır. Herhangi bir endoskopik sinüs cerrahisi (ESC) operasyonundan önce lamina papiresea’da mevcut bir defektin saptanması fıtıklaşmış orbital içeriğin hasara uğramasını önlemede kritik öneme sahiptir. Bu çalışmada kronik sinüzit ve septum deviasyonu nedeniyle ESC ve endoskopik septoplasti cerrahisi yapılması planlanan ve ameliyat öncesi dönemde bilateral konjenital LPD’ı tanısı kulak burun boğaz ve radyoloji hekimleri tarafından belirlenemeyen bir hasta değerlendirildi. Ciddi komplikasyonlardan korunmak için, ESC planlanan hastaların ameliyat öncesi muayene ve radyolojik görüntüleme incelemeleri çok dikkatli yapılmalıdır.

KBB İhtisas Dergisi 21 (2):70-2

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale