Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2014 » Burun boşluğunun miyoepitelyal neoplazmı: Olağan dışı klinik tablo ile seyreden nadir bir tümör
 

Burun boşluğunun miyoepitelyal neoplazmı: Olağan dışı klinik tablo ile seyreden nadir bir tümör

Ghosh A., Saha S., Pal S.

Miyoepitelyal tümörler, biyolojik davranışları ve klinik seyri kesin olarak bilinmeyen, tükürük bezinin nadir malign tümörleridir. Parotis bezi, en sık tutulum yeridir. Bu yazıda 11 yaşında bir erkek çocukta burun boşluğunda görülen nadir bir miyoepitelyal neoplazm olgusu literatür verileri eşliğinde sunuldu.

Myoepithelial neoplasm of nasal cavity: an uncommon tumor presenting with an unusual clinical presentation

Ghosh A., Saha S., Pal S.

Myoepithelial tumors are rare malignant tumors of salivary glands with uncertain biological behaviors and clinical course. Parotid gland is the common involvement site. In this article, we present a rare case of myoepithelial neoplasm of nasal cavity in an 11-year-old boy in the light of literature data.

KBB İhtisas Dergisi 24 S:1 42-45

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale