Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2014 » Gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu ile adenoid dokuda Helicobacter pylori tespiti
 

Gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu ile adenoid dokuda Helicobacter pylori tespiti

Kaymakçı M., Aydın M., Yazıcı S., Gür Ö.E., Sağır Ö., Sayan M.

AMAÇ: Bu çalışmada adenoid hipertrofi nedeniyle cerrahi yapılan çocukların adenoid dokularında gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) yöntemi ile Helicobacter pylori (H. Pylori) varlığı araştırıldı. YÖNTEMLER: 2012 Ocak - 2012 Nisan tarihleri arasında kliniğimizde adenoid hipertrofisi, tonsil + adeoid hipertrofisi veya tonsil + adenoid hipertrofisi + seröz otitis media tanısı ile ameliyat edilen 23 çocuğun (8 kız, 15 erkek; ort. Yaş 6.2 yıl; dağılım 3-9 yıl) adenoid dokuları incelendi. BULGULAR: Yirmi-üç hastanın ikisinin (%8.7) adenoid dokularında H. Pylori saptandı. Yedi hastada regürjitasyon vardı. Ancak, H. Pylori pozitif hastalarda regürjitasyona rastlanmadı. SONUÇ: Bu çalışmada, adenoid hipertirofisi olan hastalarda H. Pylori varlığı PCR yöntemi ile gösterilmiştir. H.pylori’nin adenoid hipertrofisinin etiolojisinde yerini alması için çok merkezli çalışmalar ile bu hipotezin desteklenmesi gerekmektedir.

Detection of Helicobacter pylori in adenoid tissue by real-time polymerase chain reaction

Kaymakçı M., Aydın M., Yazıcı S., Gür Ö.E., Sağır Ö., Sayan M.

OBJECTIVE: This study aims to investigate the presence of Helicobacter pylori (H. Pylori) using the real-time polymerase chain reaction (PCR) method in the adenoid tissues in children undergoing surgical operation due to adenoid hypertrophy. METHODS: Adenoid tissues of 23 children (8 girls, 15 boys; mean age 6.2 years; range 3 to 9 years) who were operated with the diagnosis of adenoid hypertrophy, tonsil + adenoid hypertrophy or tonsil + adenoid hypertrophy + serous otitis media in our clinic between January 2012 and April 2012 were examined. RESULTS: Of 23 patients, H. Pylori was detected in the adenoid tissues of two (8.7%). Regurgitation was present in seven patients. However, no regurgitation was found in H. Pylori-positive patients. CONCLUSION: In this study the presence of H. Pylori in patients with adenoid hypertrophy has been demonstrated using PCR method. To be able to support the hypothesis that H. Pylori has a place in etiology of adenoid hypertrophy, multicenter studies are warranted.

KBB İhtisas Dergisi C:24 S:2 78-82

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale