Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2014 » Temporal kemiğin primer intraosseöz hemanjiyomu
 

Temporal kemiğin primer intraosseöz hemanjiyomu

Yetişer S., Yapıcıer Ö.

Temporal kemiğin intraosseöz hemanjiyomları oldukça nadir lezyonlardır. Gelişim ve patogenez yönüyle ilginç özellikler gösteren bu lezyonların ayırıcı tanısı gereksiz ve riskli girişimleri önler. Bu yazıda dış kulak yolunda genişleyen ve kanama belirtileri olan kitle nedeniyle ameliyat edilen, temporal kemik hemanjiyomlu 43 yaşında bir erkek olgu sunuldu.

Primary intraoseous hemangioma of temporal bone

Yetişer S., Yapıcıer Ö.

Intraosseous hemangiomas of the temporal bone are extremely rare lesions. Differential diagnosis of these lesions which have unique pathogenesis prevents unnecessary and risky interventions. In this article, we report a 43-year-old male case with temporal bone hemangioma who was operated for symptoms of expanding and bleeding mass in the external ear canal.

KBB İhtisas Dergisi C:24 S:2 100-104

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale