Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2014 » Paranazal bölgenin çarpışma tümörleri: İki olgu sunumu
 

Paranazal bölgenin çarpışma tümörleri: İki olgu sunumu

Karcı B., Midilli R., Veral A., Göde S., Varış A., Akalın T., Ceylan N.

Paranazal bölgenin çarpışma tümörleri, sınırlı literatür bilgisi ile birlikte çok nadir görülmektedir. Bilgimiz dahilinde, bu paranazal bölgede skuamöz hücreli karsinom-estezionöroblastom ve lenfoma-hemanjioperistoma birlikteliğini bildiren ilk yazıdır. Tanı için ameliyat öncesi radyolojik ve klinik bulgular dikkatlice değerlendirilmeli ve lezyonun farklı morfolojik kısımlarından bir veya daha fazla biyopsi örneği alınmalıdır. Adjuvan tedavi iki değişik histoloji için planlanmalı ve hastanın prognozunu gösteren tümöre özel önem verilmelidir. Senkron tümörlerin yönetiminde multidisipliner yaklaşım gerekmektedir.

Collision tumors of the paranasal region: presentation of two cases

Karcı B., Midilli R., Veral A., Göde S., Varış A., Akalın T., Ceylan N.

Collision tumors in the paranasal region are extremely rare with limited literature data. To the best of our knowledge, this is the first report of associations of squamous cell carcinoma-esthesioneuroblastoma and lymphoma-hemangiopericytoma in the paranasal region. Preoperatively, radiological and clinical findings should be evaluated carefully for the diagnosis and two or more biopsy specimens should be taken from different morphological parts of the lesions. Adjuvant therapy should be planned according to two different histologies and special importance should be given to the tumor which indicates the prognosis of the patient. A multidisciplinary approach is required for the management of synchronous malignancies.

KBB İhtisas Dergisi C:24 S:2 105-109

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale