Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2014 » İzole alt konka hipertrofisi olan hastalarda radyofrekans termal ablasyon tedavisinin nazal mukosilier klirens üzerine..
 

İzole alt konka hipertrofisi olan hastalarda radyofrekans termal ablasyon tedavisinin nazal mukosilier klirens üzerine..

Ülkü Ç.H., Duran M.

İzole alt konka hipertrofisi olan hastalarda radyofrekans termal ablasyon tedavisinin nazal mukosilier klirens üzerine etkisi Amaç: Bu çalışmada izole alt konka hipertrofisi olan hastalarda radyofrekans termal ablasyonunun nazal mukosiliyer klirens üzerindeki etkisi değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: Mayıs 2009 - Aralık 2009 tarihleri arasında kliniğimize kronik burun tıkanıklığı yakınması ile başvuran ve izole alt konka submüköz hipertrofisi tanısı konulan 30 erişkin hasta (10 kadın, 20 erkek; ort. Yaş 31.0±12.0 yıl; dağılım 18-61 yıl) çalışma kapsamına alındı. Tedavi olarak alt konkaya üç farklı noktada 75 °C ve 350 joul olmak üzere, radyofrekans termal ablasyonu uygulandı. Nazal mukosilier klirens, ameliyat öncesi ve sonrası dönemde (sekizinci hafta) yapılan sakkarin klirens testi ile değerlendirildi. Bulgular: Hastaların ameliyat öncesi ve sonrası (sekizinci hafta) sakkarin klirens testi ortalaması sırası ile 565.4±253.9 sn. ve 558.7±257.7 sn. olarak belirlendi. Ancak iki ölçüm arasında anlamlı bir fark bulunamadı (p>0.05). Sonuç: Çalışma sonuçlarımız, alt konka hipertrofisi tedavisinde radyofrekans termal ablasyonu uygulamasının nazal mukosiliyer klirensi etkilemediğini göstermektedir.

Effect of radiofrequency thermal ablation treatment on nasal mucociliary clearance in patients with isolated..

Ülkü Ç.H., Duran M.

Effect of radiofrequency thermal ablation treatment on nasal mucociliary clearance in patients with isolated inferior turbinate hypertrophy Objectives: This study aims to evaluate the effect of the radiofrequency thermal ablation on nasal mucociliary clearance in patients with isolated inferior concha hypertrophy. Patients and Methods: Thirty patients (10 females, 20 males; mean age 31.0±12.0 years; range 18 to 61 years) who were admitted to our clinic with a complaint of chronic nasal obstruction and diagnosed with isolated inferior concha submucosal hypertrophy between May 2009 and December 2009 were included. Radiofrequency thermal ablation was applied to the inferior concha at three separate points with 350 joule at 75 °C as a treatment. Nasal mucociliary clearance was evaluated through saccharin clearance test in pre- and postoperative (at eight weeks) period. Results: The mean pre- and postoperative saccharin clearance tests were 565.4±253.9 sec and 558.7±257.7 sec, respectively. However, there was no significant difference in two measurements (p>0.05). Conclusion: Our study results show that radiofrequency thermal ablation application for the treatment of isolated inferior concha hypertrophy has no effect on nasal mucociliary clearance.

KBB İhtisas Dergisi 24(4):185-189

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale