Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2014 » Fujimori gate flep: Alt dudak karsinomunun rezeksiyonu nedeniyle oluşan alt dudak defektlerinin rekonstrüksiyonunda..
 

Fujimori gate flep: Alt dudak karsinomunun rezeksiyonu nedeniyle oluşan alt dudak defektlerinin rekonstrüksiyonunda..

Durgun M., Eker E., Tellioğlu T. A., Özakpınar R. H., Sarı E., Eryılmaz T., İnözü E.

Fujimori gate flep: Alt dudak karsinomunun rezeksiyonu nedeniyle oluşan alt dudak defektlerinin rekonstrüksiyonunda eski bir flep Amaç: Bu çalışmada alt dudak karsinomuna bağlı alt dudak defektlerinin rekonstrüksiyonunda kullanılan Fujimori gate flebi ile ilgili klinik deneyimlerimiz sunuldu. Hastalar ve Yöntemler: Ocak 2006 - Mart 2011 tarihleri arasında Fujimori gate flep ile rekonstrükte edilmiş 19 hasta (7 kadın, 12 erkek; ort. Yaş 60.3 yıl; dağılım 41-79 yıl) bu retrospektif çalışmaya alındı. Tüm hastaların demografik özellikleri ve ameliyat sonrası uzun dönem fonksiyonel ve estetik sonuçları incelendi. Bulgular: Ortalama defekt boyutu 34.2 mm (dağılım, 10-60 mm) idi. Toplam 27 flep eleve edildi. Ameliyattan sonra hiçbir komplikasyon izlenmedi. Dokuz hastaya uzun dönemde minör revizyon uygulandı. Hiçbir hastada lokal nüks meydana gelmedi. Sonuç: Fujimori gate flep alt dudak tümörlerinin cerrahisi sonrası gelişen doku kayıplarının rekonstrüksiyonunda kullanılabilir.

Fujimori gate flap: an old flap for reconstruction of lower lip defects due to lower lip carcinoma resection

Durgun M., Eker E., Tellioğlu T. A., Özakpınar R. H., Sarı E., Eryılmaz T., İnözü E.

Objectives: This study aims to present our clinic experiences on the Fujimori gate flap used for reconstruction of lower lip defect due to lower lip carcinoma. Patients and Methods: This retrospective study included 19 patients (7 females, 12 males; mean age 60.3 years; range 41 to 79 years) who underwent reconstruction with the Fujimori-gate flap between January 2006 and March 2011. Demographic features of all patients and postoperative long-term functional and aesthetic results were reviewed. Results: The mean size of the defects was 34.2 mm (range, 10 to 60 mm). Totally 27 flaps were elevated. No complication was observed after surgical procedure. In the long-term, nine patients underwent minor revisions. None of the patients showed local recurrence. Conclusion: Fujimori gate flap may be used for the reconstruction of the soft tissue loss after tumor surgery at lower lip.

KBB İhtisas Dergisi 24(3):153-158

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale