Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2014 » Sıcak siyah çay tüketiminin metisilin dirençli Staphylooccus aureus burun taşıyıcılığı üzerindeki etkileri
 

Sıcak siyah çay tüketiminin metisilin dirençli Staphylooccus aureus burun taşıyıcılığı üzerindeki etkileri

Saydam L., Yılmaz N., Özkırış M., Gencer K. Z., Balcı M., Erdoğan Y.

Amaç: Bu çalışmada İç Anadolu’da orta ölçekli bir yerleşim yeri nüfusunda oral sıcak siyah çay tüketimi ve metisilin dirençli Staphyloccus aureus (MRSA) burun taşıyıcılığı arasındaki olası ilişki değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: Elli beşi hiç çay içmeyen ve 54’ü günde 10 fincandan fazla çay tüketen toplam 109 bireyden (53 kadın, 56 erkek; ort. Yaş 34.4 yıl; dağılım 18-65 yıl) burun sürüntüsü alındı. Burun kültürlerinde MRSA pozitifliği araştırıldı. Bulgular: Çay içen grupta MRSA 10 bireyde kültürlendi. Çay içmeyenlerin 21’inin burun kültüründe MRSA pozitifliği saptandı. Çay içenler ve içmeyenler arasında MRSA burun taşıyıcılığı açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulundu. Sonuç: Çalışma bulgularımız, çay içenlerde MRSA burun taşıyıcılığı insidansının daha düşük olduğunu ve bazı çözünür çay bileşiklerinin oral olarak tüketildiğinde birtakım antibakteriyel özellikler sergileyebileceğini göstermektedir.

The effects of regular hot black tea consumption on nasal carriage of methicillin-resistant Staphylococcus aureus

Saydam L., Yılmaz N., Özkırış M., Gencer K. Z., Balcı M., Erdoğan Y.

Objectives: This study aims to evaluate the possible relationship between oral consumption of hot black tea and methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) nasal carriage in a mid-sized town population in central Anatolia. Patients and Methods: Nasal swabs were taken from a total of 109 subjects (53 females, 56 males; mean age 34.4 years; range 18 to 65 years) including 55 non-tea drinkers and 54 subjects consuming more than 10 cups of tea a day. The MRSA positivity in the nasal cultures was investigated. Results: In the tea consumer group MRSA was cultured in 10 subjects. Twenty-one subjects’ nasal cultures were positive for MRSA in the non-tea drinkers. We found a statistically significant difference in the nasal MRSA carriage among tea drinkers and non-tea drinkers. Conclusion: Our study findings indicate a lower incidence of nasal MRSA carriage in tea drinkers, suggesting that certain soluble tea compounds may exhibit some antibacterial properties when consumed orally.

KBB İhtisas Dergisi 24(3):148-152

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale