Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2014 » Kikuchi-Fujimoto hastalığı
 

Kikuchi-Fujimoto hastalığı

Noyan B.

Kikuchi-Fujimoto hastalığı bir nekrotizan lenfadenit formudur. Hastalık genellikle 30 yaş altında genç kadınlarda görülse de, erkekleri de etkileyebilir ve yaş sınırları geniştir. Klinik olarak baş boyun bölgesinde ortaya çıkan yaygın lenfadenopati ile seyredebilir. Lenf nodu örneklerinde nötrofilik infitrasyonun olmadığı nekroz alanları görülür. Nekrotik alanlar, lenfosit aracılı apoptotik mekanizmalar sonucunda oluşur. Klinik olarak kedi tırmığı hastalığı gibi enfeksiyon hastalıklarından ve sistemik lupus eritematöz gibi romatolojik hastalıklardan ayırıcı tanısı yapılmalıdır. Patolojik olarak lenfomalardan ayrılmalıdır. Hastamız servikal lenfadenopati ve ateş semptomları dışında 30 yaşında genç ve sağlıklı bir kadındı. Tanı için lenf nodu biyopsisi yapıldı. Lenf nodu örneğinin patolojik incelemesi, yerleşik Kikuchi-Fujimoto hastalığı (histiositik nekrotizan lenfadenit) olarak bildirildi. Hastanın semptomlarının tamamen ortadan kalktığı izlendi.

Kikuchi-Fujimoto disease

Noyan B.

Kikuchi-Fujimoto disease is a form of necrotizing lymphadenitis. Although the disease usually affects young women aged less than 30 years, it may also affect men with a wide range of age. Clinically generalized lymphadenopathy in the head and neck region may present. Lymph node specimens show areas of necrosis without neutrophilic infiltration. Necrotic areas result from lymphocyte-mediated apoptotic mechanisms. Clinically, it should be differentiated from many infectious diseases including cat scratch disease and rheumatological diseases such as systemic lupus erythematosus. Pathologically, it should be differentiated from lymphomas. Our patient was 30-year-old young and healthy female except cervical lymphadenopathy, and fever symptoms. Lymph node biopsy was performed for the diagnosis. Pathological examination of a lymph node specimen was reported as established Kikuchi-Fujimoto disease (histiocytic necrotizing lymphadenitis). After the treatment the patient's symptoms have completely disappeared.

KBB İhtisas Dergisi 24(3):164-167

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale