Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2014 » Submandibüler bezin sialoliti taklit eden multipl flebolitler içeren hemanjiyomu: İlk pediatrik olgu
 

Submandibüler bezin sialoliti taklit eden multipl flebolitler içeren hemanjiyomu: İlk pediatrik olgu

Yarıktaş M., Ünal F., Yasan H., Aynalı G., Çiriş M., Yılmaz Ö.

Hemanjiyomlar, çocukluk çağında majör tükürük bezi, özellikle parotis bezlerinin, en sık görülen kitleleridir. Sıklıkla parotis bezinde nadiren de submandibüler bezde görülürler. Hemanjiyom içerisinde kan akımındaki değişiklikler, trombüs oluşumu ve flebolitleri tetikleyebilir. Kavernöz hemanjiyom, erişkinlerde majör tükürük bezlerinde tromboflebite neden olabilir. Bildiğimiz kadarıyla bugüne kadar literatürde çocukluk çağında submandibüler bezde flebolitler içeren bir kavernöz hemanjiyom olgusu tanımlanmamıştır. Bu yazıda, yedi yaşında bir erkek çocukta submandibüler sialoliti taklit eden, çok sayıda flebolit içeren ilk pediatrik kavernöz hemanjiyom olgusu sunuldu.

Submandibular hemangioma with multiple phleboliths mimicking sialolithiasis: the first pediatric case

Yarıktaş M., Ünal F., Yasan H., Aynalı G., Çiriş M., Yılmaz Ö.

Hemangiomas are the most common masses of the major salivary glands in parotid glands in childhood particularly. They occur more frequently in the parotid gland and rarely the submandibular gland. Changes in blood flow dynamics within hemangiomas may induce thrombus formation and phleboliths. Cavernous hemangioma may lead to thrombophlebitis in major salivary glands in adults. To our knowledge, cavernous hemangioma of submandibular glands containing phleboliths in childhood has not been described so far in the literature. In this article, we report the first pediatric case of a cavernous hemangioma containing multiple phleboliths in the submandibular gland mimicking submandibular sialolithiasis in a seven-year-old boy.

KBB İhtisas Dergisi 24(3):168-171

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale