Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2014 » Dil lenfanjiyomu: Diş sorunu olan dört olgu sunumu
 

Dil lenfanjiyomu: Diş sorunu olan dört olgu sunumu

Ulusan M., Keskin Y., Kayhan K.B., Ünür M., Kesimli C. M.

Lenfanjiyomlar, genellikle baş ve boyun bölgesini tutan nadir doğuştan malformasyonlardır. Hastalık, lenfatik endotelyum hattı olan kistik boşluklar ile kavernöz veya kapiller hemanjiyom gibi diğer vasküler bozukluklardan histolojik olarak ayırt edilebilir. Lenfanjiyomlar doğuştan olabilir (%60-70) veya iki yaşına kadar gelişebilir (%90). Erişkinlerde nadir görülür. Tedavi stratejisi, esas olarak lezyonun cerrahi olarak çıkarılmasını kapsar. Lezyonun tamamen çıkarılmaması durumunda nüks riski yüksektir. Bu yazıda, hastalığın majör klinik belirtileri, hastaların karşılaşabileceği hastalık ile ilişkili bozukluklar ve diş sorunlarının yanı sıra dil lenfanjiyomunun tedavi seçenekleri irdelendi. Bu bağlamda, ikisi diş yapısı ve ilgili diş sorunlarına yol açan dev makroglossi olmak üzere, dört dil lenfanjiyom olgusu sunuldu.

Lymphangioma of the tongue: report of four cases with dental aspects

Ulusan M., Keskin Y., Kayhan K.B., Ünür M., Kesimli C. M.

Lymphangiomas are rare congenital malformations which are commonly seen in the head and neck region. The disease can be histologically differentiated from other vascular disorders such as cavernous or capillary hemangioma with the lymphatic endothelium-lined cystic spaces. The onset of lymphangiomas are either at birth (60 to 70%) or up to two years of age (90%). It is rare in adults. The therapeutic strategy is mainly based on the surgical removal of the lesion. The risk of recurrence is high in incomplete removal of the lesion. In this article, we discuss the major clinical manifestations, diseaserelated impairments and dental problems which patients may face as well as treatment options for lymphangioma of the tongue. Within this context, we present four cases of lymphangioma of tongue, including two with a giant macroglossia leading problems in dentition and related dental problems.

KBB İhtisas Dergisi 24(3):172-176

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale