Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2014 » Dil tabanı ve hiyoid kemik tutulumu için yeni uzatılmış suprakrikoid larengektomi tekniği: Krikoglosomandibulopeksi..
 

Dil tabanı ve hiyoid kemik tutulumu için yeni uzatılmış suprakrikoid larengektomi tekniği: Krikoglosomandibulopeksi..

Hafız G., Başaran B., Ulusan M., Çomoğlu Ş.

Dil tabanı ve hiyoid kemik tutulumu için yeni uzatılmış suprakrikoid larengektomi tekniği: Krikoglosomandibulopeksi tekniği Konvansiyonel suprakrikoid larenjektomi tekniğinde, dil tabanı invazyonu ile birlikte epiglotun lingual yüzeyini geçen tümörler, hiyoid kemik rezeksiyonu gerektireceği için kontrendikedir. Hiyoid kemik kaybı, aspirasyonunun takip edilememesine yol açarak, krikoidal peksi işlemini imkansız kılar. Bu nedenle, cerrahlar bu tür tümörleri total veya subtotal larenjektomiler veya organ koruma protokolleri ile tedavi etme eğilimindedir. Bu yazıda, hiyoid kemik ve dil tabanı rezeksiyonu gerektiren tümörlere yönelik yeni bir suprakrikoid kısmi larenjektomi tekniği tanımlandı.

A new extended supracricoid laryngectomy technique for tongue base and hyoid bone involvement:..

Hafız G., Başaran B., Ulusan M., Çomoğlu Ş.

A new extended supracricoid laryngectomy technique for tongue base and hyoid bone involvement: crico-glosso-mandibulopexy technique In the conventional supracricoid laryngectomy technique, tumors extending beyond the lingual surface of the epiglottis with tongue base invasion are contraindicated due to the requirement of the hyoid bone resection. The loss of the hyoid bone causes intractable aspiration and renders the cricoidal pexy process impossible. Therefore, surgeons tend to treat such tumors with total or subtotal laryngectomies or organ preservation protocols. In this article, a new supracricoid partial laryngectomy technique for tumors requiring resection of the hyoid bone and the base of the tongue was described.

KBB İhtisas Dergisi 24(3):181-184

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale