Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2014 » Sinonazal teratokarsinosarkom
 

Sinonazal teratokarsinosarkom

Keskin G., İşeri M., Müezzinoğlu B., Erdoğan S., Koç K., İla K.

Sinonazal teratokarsinosarkom, karsinosarkom ve malign teratom özelliklerini birlikte taşıyan oldukça nadir bir tümördür. Teratokarsinosarkomlar en sık burun boşluğu ve paranazal sinüslerden kaynaklanır. Klinik tablo çoğunlukla burun tıkanıklığı ve burun kanaması atakları ile kendini gösterir. Teratokarsinosarkom prognozu kötü, agresif ve hızlı ilerleyen bir tümördür. Bu tümörün erkeklerde görülme sıklığı kadınlara kıyasla daha yüksektir. Tedavisi primer cerrahiyi takiben radyoterapidir. Bu makalede, sağ göz çevresinde şişlik ve ağrı yakınması ile başvuran ve cerrahiyi takiben radyoterapi ile tedavi edilen 46 yaşında erkek bir sinonazal teratokarsinom olgusu sunuldu.

Sinonasal teratocarcinosarcoma

Keskin G., İşeri M., Müezzinoğlu B., Erdoğan S., Koç K., İla K.

Sinonasal teratocarcinosarcoma is an extremely rare malignant neoplasm presenting with the characteristics of a malignant teratoma and carcinosarcoma. The most common sites of origin of teratocarcinosarcomas are the nasal cavity and paranasal sinuses. The clinical presentation is usually with nasal obstruction and episodes of epistaxis. Teratocarcinosarcomas are aggressive and rapidly growing tumors with a poor prognosis. The incidence of sinonasal teratocarcinomas is higher in men than women. Treatment is primarily surgery, followed by radiotherapy. In this article, we report a 46-year-old male case of sinonasal teratocarcinosarcoma who was admitted with complaints of pain and swelling around the right eye and treated surgically followed by radiotherapy.

KBB İhtisas Dergisi 24(4):237-241

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale