Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2014 » Kötü gidişli sialoblastom: Nadir bir olgu
 

Kötü gidişli sialoblastom: Nadir bir olgu

Dervişoğlu S., Demiröz S. A., Kepil N.

Sialoblastom, çocukluk çağında oldukça nadir görülen bir tümördür. Sıklıkla parotis bezi veya submandibüler bezin kitlesi şeklinde görülür. Bu yazıda dört yaşındaki bir erkek çocukta nüks eden kötü gidişli sialoblastom olgusu sunuldu.

Unfavorable sialoblastoma: a rare case

Dervişoğlu S., Demiröz S. A., Kepil N.

Sialoblastoma is an extremely rare tumor of childhood. It is commonly presented as a mass of parotid gland and submandibular gland. In this article, we report a recurrent unfavorable sialoblastoma in four-year-old boy.

KBB İhtisas Dergisi 24(4):233-236

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale