Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2014 » Desloratadin monoterapisi veya desloratadin artı montelukast kombinasyonu ile tedavi edilen inatçı alerjik rinit..
 

Desloratadin monoterapisi veya desloratadin artı montelukast kombinasyonu ile tedavi edilen inatçı alerjik rinit..

Paksoy M., Şanlı A., Aydın S., Altın G., Erdoğan A. B.

Desloratadin monoterapisi veya desloratadin artı montelukast kombinasyonu ile tedavi edilen inatçı alerjik rinit hastalarının yaşam kalitesi Amaç: Bu çalışmada inatçı alerjik rinit hastalarında desloratadin monoterapisi ve desloratadin artı montelukast kombinasyon tedavisinin yaşam kalitesi üzerine etkinliği karşılaştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Mayıs 2010 - Eylül 2010 tarihleri arasında kulak, burun, boğaz polikliniğine sevk edilen 40 hasta (28 kadın, 12 erkek, ort. Yaş 29.8 yıl; dağılım 17-44 yıl) çalışmaya alındı. Altı haftalık randomize, çift kör, kesitsel çalışma iki koldan gerçekleştirildi: Grup 1’deki 20 hastaya yalnızca desloratadin (5 mg/gün); grup 2’deki 20 hastaya ise desloratadin (5 mg/gün) artı montelukast (10 mg/gün) kombinasyon tedavisi verildi. Yaşam kalitesi tedaviye başlamadan önceki gün ve tedavinin son günü Rinokonjonktivit Yaşam Kalitesi Anketi ve Gece Semptom Skoru ile değerlendirildi. Bulgular: Grup 1’de tedavi öncesi ve sonrası ortalama yaşam kalitesi skoru, sırasıyla 3.17 ve 2.43 idi. Grup 2’de ise, tedavi öncesi ve sonrası ortalama yaşam kalitesi skoru, sırasıyla 2.94 ve 1.73 idi. Sonuç: Desloratadin artı montelukast kombinasyon tedavisinin, özellikle uyku semptomları olmak üzere, yaşam kalitesi üzerine olumlu bir etkisi olabilir.

Quality of life in patients with persistent allergic rhinitis treated with desloratadine monotherapy or desloratadine..

Paksoy M., Şanlı A., Aydın S., Altın G., Erdoğan A. B.

Quality of life in patients with persistent allergic rhinitis treated with desloratadine monotherapy or desloratadine plus montelucast combination Objectives: This study aims to compare the effectiveness of desloratadine monotherapy and desloratadine plus montelukast combination therapy on quality of life in patients with persistent allergic rhinitis. Patients and Methods: This study consists of 40 patients (28 females, 12 males, mean age 29.8 years; range 17 to 44 years) referred to ear, nose, and throat outpatient clinic between May 2010 and September 2010. A six-week randomized, doubleblind, cross-sectional study was performed in two arms: In group 1, 20 patients received desloratadine (5 mg/d) alone; in group 2, 20 patients received desloratadine (5 mg) plus montelukast (10 mg) combination therapy. Quality of life was assessed on the day before starting treatment and on the last day of each treatment period using the Rhinoconjunctivitis Quality of Life Questionnaire and Nighttime Symptom Scores. Results: In group 1, the mean quality of life scores before and after treatment were 3.17 and 2.43, respectively. In group 2, the mean quality of life scores before and after treatment were 2.94 and 1.73, respectively. Conclusion: Desloratadine plus montelukast combination therapy may have a positive impact on quality of life, sleep symptoms in particular.

KBB İhtisas Dergisi 24(4):217-224

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale