Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2014 » Alt çenenin primer intraosseöz yassı hücreli karsinomu
 

Alt çenenin primer intraosseöz yassı hücreli karsinomu

İkiz A.Ö., Erdağ T.K., Sarıoğlu S., Demirdöven C., Aslıer Y.G.N.

Alt çenenin primer intraosseöz yassı hücreli karsinomu oldukça nadir görülen bir tümördür. Bu tanının konulabilmesi için tümörün bir başka primer kanserin uzak metastazı ya da bir ağız kanserinin invazyonu olmadan geliştiği gösterilmelidir. Bu yazıda, tıbbi öyküsünde memede duktal karsinom, liken planus ve romatoid artrit olan, sol alt çenede ağrı ve şişlik yakınması ile başvuran ve alt çenenin primer intraosseöz karsinomu nedeniyle cerrahi ve cerrahi sonrası adjuvant radyoterapi ile tedavi edilen 59 yaşında bir kadın olgu sunuldu.

Primary intraosseous squamous cell carcinoma of the mandible

İkiz A.Ö., Erdağ T.K., Sarıoğlu S., Demirdöven C., Aslıer Y.G.N.

Primary intraosseous squamous cell carcinoma is an extremely rare tumor of the mandible. The diagnosis is based on the evidences showing that the tumor is neither originated from a distant metastasis of another primary tumor nor an invasive oral cancer. In this article, we report a 59-year-old female case with a medical history of ductal carcinoma of the breast, lichen planus, and rheumatoid arthritis who was admitted with complaints of a painful and swollen left lower jaw, and was surgically treated for primary intraosseous carcinoma of the mandible and with postoperative adjuvant radiotherapy.

KBB İhtisas Dergisi 24(4):225-229

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale