1991

1. Ağız Kuruluğu (Kserostomi)
2. Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu
3. Endoskopik Paranazal Sinüs Cerrahisi
4. Parafarengeal Mesafe (PFM) Tümörler ve Tedavisi
5. Caldwell-Luc Ameliyatının Günümüzdeki Yeri
6. A. Karotis Externa'nın Parotisle Komşuluğu
7. Nazoseptal Nonsalivar Adenokarsinom
Nasoseptal Non-Salivary Adenocarcinoma
8. Kronik Kulak Hastalıklarının Tedavisinde Siprofloksasin
9. Sinüs Kolesteatomu Tedavisi
10. Multipl Sklerozun İlk Bulgusu Olarak Ani İşitme Kaybı
11. Carboplatin: Baş-Boyun Kanserlerinde Daha İyi Bir Platin
12. Baş-Boyun Kanserli Hastalarda Malnutrisyon
13. Rezektable Baş-Boyun Kanserleri İçin Kombine Tedavi
14. AIDS'in Kulak Burun Boğaz Belirtileri ve Türkiye'deki AIDS Vakaları
15. Konka Hipertrofilerinde Tedaviye Yaklaşım
16. Tuba Östaki Üzerine
17. KBB'de Curie Terapinin (İnterstisyel Radyoterapi) Yeri
18. Baş Boyun Kanserlerinde İmmünolojik Parametreler
19. Oro ve Parafarengeal Tümefaksiyonlarda Tanı ve Tedavi Yöntemleri
20. Baş-Boyun Tümörlerinde Prostoglandin Sentez İnhibitörlerinin Immunomodülatör Olarak Etkisi
21. Kulağınızda Bir Soğan
22. Laser Çeşitleri
23. Vididan Sinir Bilmecesi
24. Temporomandibuler Eklem Sendromuna Yönelim
25. Gamaglobulin ve Tekrarlayan Akut Otitler
26. Gingiva Hiperplazisine Bağlı Solunum Yolu Obstruksiyonu
27. Antrokoanal Poliplaerin Endoskopik Transnasal Cerrahisi
28. Kan Transfüzyonu ve Baş Boyun Kanserlerinde Diğer Risk Faktörleri
29. Orta Kulakta Lidokalin
30. 1990'da Elektif Boyun Disseksiyonu Mantığı
31. Stapeddektomi ve Anestezi
32. Açık Teknik Rinoplasti Üzerine
33. Baş-Boyun Tümörlü Hastalarda Tümöral Nüksü Önlemede ve Ağız Boşluğu Preneoplastik Durumlarında A Vitamini
34. Pediatrik Septoplasti
35. Adenoidektomi Endikasyonlarında Radyolojik Değerlendirme
36. Otojen Kafa İçi Komplikasyonlarında Medikal Tedavi
37. Nukleus 22 Kanallı Koklear İmplantın Üç Türk Hasta Üzerinde Uygulanması
38. Solunum Yollarının Laser Mikrocerrahisinde Anestezi
39. External Karotid Arterin, Digastrik ve Stiloyhoid Kaslarla İlişkisi
40. Nasal Septumun İnnervasyonu
41. Orta Kulak ve Mastoid Cerrahisinde Bazı Özellikler
42. Median ve Paramedian Kord Paralizlerinde Son Uyguladığımız Eksternal Yaklaşımla Glottis'i Genişletme Operasyonu ve Sonuç
43. Allerjik Rinit'lerde Topik Steroidler
44. Xenograft Yassı Epitel Hücreli Karsinomda Cisplatin ve 5-F-U Etkileşimi
45. T1A Glottik Karsinomu (Orschner Deneyimi)
46. Üst Aero-Digestif Traktus Kanser Kemoterapisi
47. Kulak Burun Boğaz Cerrahisinde Anestezi
48. Koku Alma ve Gelişim
49. Kronik Maksiller Sinüzitte Cerrahi Tedavi
50. İdiopatik Fasiyal Paralizide Prognostik Faktörler
51. Serbest Flep
52. KBB'de Laser Endikasyonları
53. A.Carotis Communis'in Bifurkasyonu ve A.Carotis Externa'nın Dallarını Şematik Reprezentasyonu
54. Larenks Kanserlerinin Hücresel İmmün Parametrelerle İncelenmesi
Cell- Mediated Immunological Investigations in Laryngeal Cancer
55. Diffüz Otit Ekstern ve Primer Pruritus
56. Antihistaminler ve Nazal Allerjilerde Histaminin Rolü
57. Larengeal Kanserin Kıkırdak İnvazyonunda MR Bulguları ve Bunun Radyasyon Tedavisindeki Önemi
58. Orta Kulağın Direkt Gözlenmesi
59. Van Gogh'da Epilepsi Yoktu Meniere Hastalığı Vardı
60. Uvulopalatofaringoplasti (UPPP)'den Sonra Konuşma
61. Tekrarlıyan Tonsillitlerde İnce İğne Aspirasyonu
62. Gelfilm Mirengoplasti
63. Oral Kavitede Tükrük Bezi Tümörleri
64. Çocuklarda Obstrüktif Uyku Bozuklukları
65. Hidroksiapetit Ossiküler Protez

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale