Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Postası » 1991 » Larenks Kanserlerinin Hücresel İmmün Parametrelerle İncelenmesi
 

Larenks Kanserlerinin Hücresel İmmün Parametrelerle İncelenmesi

Katırcıoğlu S., Eğilmez S., Sunay T., Çölhan İ., Şerbetçi E.

Çalışmamızda, larenks kanserli olgularda tümör immünolojisinde asıl rolü oynayan hücresel immünitenin değerlendirilmesi amacı ile in vivo çeşitli parametreler araştırılmıştır. Bu amaçla değişik evrelerdeki 30 hastada, kandaki total lenfosit sayıları ve T lenfosit oranları saptanmış, gecikmiş tip duyarlılık ise deri testi ile araştırılmıştır. Olguların %46.6sında T lenfosit oranı ve %40ında total lenfosit miktarı düşük olarak saptanmıştır, PPD ise olguların %30unda negatif bulunmuştur. Bu sonuçlar kontrol gurubu ile karşılaştırıldığında istatisiksel ıolarak analamlıdır, ve klinik evre ile korelasyon göstermektedir. Bu parametrelerle gösterilen immün supresyonun prognoz tahminindeki değeri ve immünsupresif hastalarda immünoterapinin yeri ile ilgili yeni çalışmalara gerek vardır.

Cell- Mediated Immunological Investigations in Laryngeal Cancer

Katırcıoğlu S., Eğilmez S., Sunay T., Çölhan İ., Şerbetçi E.

Various immunologic parameters are investigated in 30 patients with lariyngeal cancer. PPD skin test, total lymhocyte count and T cell proportions were used for this purpose. PPD skin test was found negative in 30% of cases, Total lymphocyte proportions were found decreased in 46.6% and 40% of the cases. These results are correlated with clinical stages and they were accepted statistically significant. The prognostic value of immun supressive status which was shown with these parameters and the role of immunotherapy in these patients would be evaluated in new studies.

KBB Postası S:1 V:4 Syf:32

Haz ERA International Symposium on Asthma and Rhinitis
Sicily
13
2019
Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale