Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Postası » 1992 » Baş ve Boyun Kanserlerinde Yara İnfeksiyonunun Etkisi
 

Baş ve Boyun Kanserlerinde Yara İnfeksiyonunun Etkisi

Yılmaz B.

Literatürde kanser için yapılan cerrahi sonrası yara infeksiyonunun bazı malign hastalıkların seyrinde olumlu etkisi olduğu hakkında birçok yayın vardır. Larenks kanserinin 10 yıllık bir incelemesinde rekürens oram yara infeksiyonu gelişen hastalarda, infeksiyon olmayan hastalara oranla istatistik olarak daha düşük bulundu. Literatürde mikroorganizmaların kanser hücrelerine olan etkileri yayınlanmıştır .Deneysel olarak hayvan tümörleri infektif ajanlarla tedavi edilmiş, sonuçta tümörlerde gerileme veya kaybolma belirlenmiştir. 20. yüzyıl başlannda Coley'in karışık bakteriyel toksini kanser tedavisinde kullanılmıştır .Son yayınlarda postoperatif yara infeksiyonu gelişmiş abdominal kanserli hastaların sürvisinde düzelme ve rekürens oramnda azalma saptanmıştır. Pulmoner kanserli hastalarda, tümör rezeksiyonundan sonra ampiyem gelişenlerde sürvi artmış olarak bulunmuştur. Yine rezeksiyondan sonra yara infeksiyonu gelişen melanomlu hastalarda rekürensoram düşük olarak bulunmuştur. Otolarengoloji literatüründe yara infeksiyonunun sürviye etkisi ile ilgili tek yayında, infeksiyonun Sürviye olumsuz etkisi olduğu saptanmıştır. Çalışmada 153 hasta 3 yıl takipten sonra incelenmiştir. Çalışmaya alınan 75 hastanın 14'ü stage 11, 35'i stage m ve 24'ü stage IV olarak tammlanmıştır. Rekürens boyunda veya deride tümörün tekrarlaması olarak tanımlanmıştır .Yara infeksiyonu gelişen 23 hasta 1. grubu, gelişmeyen 52 hasta da 2. grubu oluşturdu. Kültürlerde saptanan mikroorganizmalar Klebsieua, pseudomonas, streptekok ve stefilakoklardı. Birinci gruptan sadece 1 hastada rekürens olurken, 2. gruptan 13 hastada rekürens izlendi.

KBB Postası V:1 S:6 Syf:10

Haz ERA International Symposium on Asthma and Rhinitis
Sicily
13
2019
Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale