Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Postası » 1992 » Mikulicz Hastalığı
 

Mikulicz Hastalığı

Aktaş D., Özkaptan Y., Gerek M., Finçi R., Barut A.

Mikulicz hastalığı herhangi bir etyolojik ajan veya spesifik bir hastalık bulunmaksızın tükürük bezlerinde histopatolojik olarak kanalların genişlemesi, epidermoid metaplazi ve lenfoplazmositer hücre infiltrasyonu ile karakterize otoimmün bir hastalıktır. Tükürük bezlerinde kronik asemptomatik büyümeye neden olan bu hastalık genetik faktörlerle de yakın ilişkilidir. GATA KBB Kliğinde Mikulicz hastalığı tanısı konmuş iki olguya parsiyel parotitektomi uygulanmıştır. Bu konudaki literatür bilgileri de gözden geçirilerek bu iki olgunun klinik, immunolojik ve diğer laboratuar bulguları sunulmuştur.

KBB Postası V:1 S:8 Syf:41

Haz ERA International Symposium on Asthma and Rhinitis
Sicily
13
2019
Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale