Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Postası » 1993 » İlerleyici Sensorinöral İşitme Kaybı
 

İlerleyici Sensorinöral İşitme Kaybı

Kepekçi A.H.

İlerleyici sensarinöral işitme kaybı teşhis ve tedavisi hastalığın zaman ile ilgili yönü nedeniyle zordur. Ayırıcı tanı iki noktada yapılır. Birincisi, ilerleyici sensarinöral işitme kaybı etyolojisinin tespiti; ikincisi, zaman içerisindeki işitme kaybının ilerleme hızı. İlerleyici sensarinöral işitme kaybı hastaların önemli bir bölümünde kalıtım faktörleri vardır. Diğer bir kısmında ise otoimmün veya nörodegeneratif hastalıklarla birliktedir. Tedavi, işitme restorasyonundaki etkili metodların eksikliğinden dolayı zordur. Wegener granulomatosis, ülseratif kol it veya perilenf fistülü gibi hastalıklarla beraber olduğu zaman medikal veya cerrahi tedavi etkili olabilir. Bununla beraber tedavi türlerinin etkisini değerlendirmede, sensarinöral işitme kaybı ilerleyici karakterinin yapılan tedaviyle durdurulup durdurulamayacağı veya işitme stabilizasyonun doğal bir fenomen sonucu ortaya çıkıp çıkamayacağı soruları vardır. Tedavinin gayesi işitmeyi normale getirmekten ziyade daha kötüleşmesini enfellemek olduğu zaman tedavinin etkisini tespitte bazı subjektimkler vardır. Şayet ilerleyici sensarinöral işitme kaybı etkili tedavisinin kriteri olarak işitmenin normal seviyeye çıkması kabul edilirse, günümüze kadar uygulanan hiçbir tedavi metoda etkili kabul edilemez. Böylece sensarinöral işitme kaybının günümüzde başarılı tedavi kriteri, gittikçe kötüleşen işitmenin makul bir azalma veya durdurulması kabul edilir. Gelecekteki ihtimal ilerleyici sensarinöral işitme kaybı ile ilgili olan birçok hastalığın daha iyi araştırılacağı ve daha iyi anlaşılması sonucu, tedavi gayesinin ilerleyici işitme kaybını durdurmaktan ziyade normal işitme seviyesini hedeflemek olacaktır.

KBB Postası V:2 S:4 Syf:45

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale