Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Postası » 1995 » Primer Tonsil Malign Melanomu
 

Primer Tonsil Malign Melanomu

Kunt T., Yüksel A., Uhri M.

Tonsilde primer malign melonom Kulak Burun Boğaz literatüründe çok nadir olarak bildirilmiştir. Bu yayında sağ tonsilde primer malign melonoma saptanan ve 20 aylık takibinde rekürrens ve metastaz göstermeyen 60 yaşında erkek olgu sunulmuş ve lite ratürün ışığı altında tartışılmıştır.

KBB Postası V:4 S:1 Syf:45

Nis 4. İlkbahar Toplantısı
Antalya
18
2019
Haz ERA International Symposium on Asthma and Rhinitis
Sicily
13
2019
Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale