Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Postası » 1995 » Larenks Epidermoid Karsinomlu Bir Olguda Boyunda Multiple Nod Metastazı
 

Larenks Epidermoid Karsinomlu Bir Olguda Boyunda Multiple Nod Metastazı

Özçelik S., Şenvar A., Başak T., Seçkin S., Vural Ç., Güngör N.

Bu çalışmada larenks epidermoid karsinomu nedeni ile total larenjektomi ve bilateral radikal boyun disseksiyonu yapılan 61 yaşındaki bir erkek hastada boyun disseksiyonu materyelinde incelenen 49 adet lenf nodunun tümünde karsinom metastazı görülmesi üzerine konu ile ilgili literatür bilgileri ışığında olgu sunulmuş ve tartışılmıştır.

KBB Postası V:4 S:1 Syf:48

Ara İstanbul KBB BBC Uzmanları derneği ve TKBBV ortak bilimsel toplantısı
İstanbul
27
2017
Nis 3. İLKBAHAR TOPLANTISI
Belek/Antalya
12
2018
Ağu 3.ERA-SUMMIT
Kiev/Ukrayna
28
2018
Eki MEDITRIO 3
Girne/KKTC
4
2018
KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale