Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Postası » 1995 » Larenks Epidermoid Karsinomlu Bir Olguda Boyunda Multiple Nod Metastazı
 

Larenks Epidermoid Karsinomlu Bir Olguda Boyunda Multiple Nod Metastazı

Özçelik S., Şenvar A., Başak T., Seçkin S., Vural Ç., Güngör N.

Bu çalışmada larenks epidermoid karsinomu nedeni ile total larenjektomi ve bilateral radikal boyun disseksiyonu yapılan 61 yaşındaki bir erkek hastada boyun disseksiyonu materyelinde incelenen 49 adet lenf nodunun tümünde karsinom metastazı görülmesi üzerine konu ile ilgili literatür bilgileri ışığında olgu sunulmuş ve tartışılmıştır.

KBB Postası V:4 S:1 Syf:48

Nis 4. İlkbahar Toplantısı
Antalya
18
2019
Haz ERA International Symposium on Asthma and Rhinitis
Sicily
13
2019
Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale