1998

1. İnternal Juguler Venin Korunduğu Boyun Diseksiyonundan Sonra Akımın Renkli Doppler Ultrasonografi ile Değerlendirilmesi
Evaluation of İnternal Jugular Vein Patency With Color Doppler Ultrasonography in Vein-Sparing Neck Dissections
2. Kronik Otitis Media'lı Olgularda Bilgisayarlı Tomografi Bulgularının Ameliyat Bulguları ile Karşılaştırılması
Comparison of Computerized Tomography and Intraoperative Findings in Chronic Otitis Media
3. TNM Sınıflaması
TNM Classification
4. Bilgisayarlı Dinamik Posturografi Denge Bozukluğunun Teşhis ve Rehabilitasyonundaki Yeri
Computerized Dynamic Posturography Its Role in The Diagnosis and Rehabilitation of Disequilibrium
5. Kulak Burun Boğaz Dalında Karbondioksit Laser Kullanımı
Use Of Carbondioksid Laser in Otolaryngology
6. Tinnitus
Tinnitus
7. Çocukluk Çağı Timpanoplastileri
Tympanoplasty Operations in Childhood
8. Primeri Bilinmeyen Servikal Metastazlar
Cervical Node Metastases From Unkmown Primary
9. Baş Boyun Yerleşimli Nörojenik Tümörler
Neurogenic Tumors in Head and Neck
10. Larinksin Epidermoid Karsinomlarında SCC Ag'nin Prognostik Önemi
The Prognostic Imortance of SCC Ag in The Epidermoid Cancer of the Larynx
11. Brankial Kleft Anomalileri: Üç Olgu Sunumu
Branchial Cleft Anomalies
12. Fiberoptik Laringoskopi Eşliğinde Medializasyon Tiroplasti
Medialisation Thyroplasty With The Guidance of Fiberoptic Laryngoscopy
13. Anterior Burun Tamponu Sonrası Arteriyel Kan Gaz Değişiklikleri
Arterial Blood Gas Changes Following Anterior Nasal Packing
14. Tonsil İçi ve Yüzeyinin Aerob Bakteriyolojisi
The Aerob Bacteriology of Tonsil Surface and Core
15. Orbita Üst Duvarını Destrükte Etmiş Frontal Sinüs Mukoselinin Fess ile Tedavisi
Fess Assisted Operation of A Frontal Sinus Mucocelle Leading Upper Orbital Wall Destruction

Haz ERA International Symposium on Asthma and Rhinitis
Sicily
13
2019
Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale