2002

1. Endoskopik Sinüs Cerrahisi Esnasında Bakteriyemi Riski
The Risc Of Bacteremia During Endoscopic Sinus Surgery
2. Totale Yakın Tiroidektomilerden Sonra Vokal Kord Fonksiyonlarının Videolaringostroboskopi İle Değerlendirilmesi
Evaluation of Vocal Cord Functions With Videolaryngostroboscopy After Total Thyroidctomies
3. Bir Olgu Nedeniyle Dev Nörofibromatozis
Giant Neurofibromatosis: A Case Report
4. İnfratemporal Fossa Tümörlerine Yaklaşım
Approach For Infratemporal Fossa Tumors
5. Tükrük Bezinin Wartin Tümörü
Wartin Tumor of The Sweat Gland
6. Burun Kenarına Yerleşmiş Lupus Vulgaris; Bir Olgu Sunumu
Lupus Vulgaris Located On The Nasal Flare; A Case Report
7. Radyofrekans Uygulamalarımız
Our Radiofrequency Applications
8. Sağ Maksiller Sinüs Yerleşimli Dev Hücvreli Granulom: Olgu Sunumu
Giant Cell Granuloma of The Right Maxillary Sinus: A Case Report

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale