Ana Sayfa : HASTA BİLGİLENDİRME : Hipofarenks Kanseri Nedir ? - Op. Dr. Mehmet Akif Abakay

Hipofarenks Kanseri Nedir ? - Op. Dr. Mehmet Akif Abakay

Hipofarenks dil kökü ile yemek borusu başlangıcı arasında kalan yutağın alt kısmına verilen isimdir. Bu bölgede meydana gelen kanserler hipofarenks kanserleri olarak adlandırılmaktadır.

Hastalık daha çok ileri yaştaki erkeklerde görülmektedir. Risk faktörleri arasında sigara, alkol, C vitamini ve Fe eksikliği, asbest ve kömür tozu maruziyetleri bulunmaktadır. 

Hastalarda yutma güçlüğü, ses kısıklığı, kulağa vuran ağrı, konuşma zorluğu, nefes darlığı, boyunda ağrısız sert şişlikler, ağız kokusu, ağızdan kan gelmesi gibi şikâyetler görülebilmektedir.

Bu şikâyetler ile başvuran hastaların yapılan fizik muayenelerinde şüpheli görünüm saptanması üzerine biyopsi alınarak tanı konulmaktadır. Hastalara çekilen Bilgisayarlı Tomografi / Manyetik Rezonans Görüntüleme gibi tetkiklerle hastalığın yayılımı ve evresi saptanarak hastaların tedavileri planlanmaktadır. Hastalığın vücuda yayılımını değerlendirmek için PET BT çekimi yapılabilmektedir.

Hastalığın tedavisinde erken evrede sadece o bölgedeki tümörün çıkarılması yeterli olabilirken ileri evre tümörlerde gırtlakla beraber çıkarma, veya hastalara ameliyat öncesi/sonrası dönemde Kemoterapi / Radyoterapi tedavileri uygulanabilmektedir. Bu tedaviler esnasında solunum problemi olabilecek hastalara trakeotomide ( boğaza delik açılması) planlanabilir.  Boyuna sıklıkla metastaz yapabilen tümörler oldukları için hastalara boyun diseksiyonu ameliyatları da yapılabilmektedir.

Op. Dr. Mehmet Akif Abakay
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Kliniği
İstanbul

Oca Vokal Kord paralizleri
Ankara
28
2020
Şub Profesyonel sese yaklaşım (Panel)
İstanbul
4
2020
Şub Olgularla septum perforasyonu
İzmir
4
2020
Şub Otoskopi ve Otitis Media (Kurs)
İstanbul
11
2020
Şub Erken Evre Larenks kanseri cerrahisi (Panel)
İstanbul
18
2020
Şub Olgularla fonocerrahi
İzmir
18
2020
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale