Ana Sayfa : Kulak Burun Boğaz ve Adli Tıp

Kulak Burun Boğaz ve Adli Tıp

Kulak Burun Boğaz alanında çalışan hekimlerin klinik uygulamalarına eşlik eden önemli bir parametre de adli tıbbi sorumluluklarıdır. Çoğunluğu travma nedenli klinik değerlendirmeler, hekimlere beraberinde adli tıbbi raporlama ve bilirkişilik zorunluluğunu da getirmektedir. Sıklıkla bilgi eksikliği ya da güncelleme zorlukları çekilen adli tıbbi değerlendirmeler açısından KBB alanı için sınıflandırılmış bilgilerin hekimler tarafından tekrar üzerinden geçilmesinde fayda olacaktır.

Adli tıbbi sorumluluklar dışında hekimin klinik uygulamaları içerisinde hukuki sorumlulukları da bulunmaktadır. Malpraktis kapsamında genel hukuki sorumluluklar da bu bölümde sunulmuştur.

Bu bölümde KBB alanında çalışan hekimler için faydalı olacağı düşünülen çalışmalar sunulmuş olup yeni araştırmalar ve iletilen yayınlar eşliğinde bu bölüm güncellenecektir.

 

Oca Vokal Kord paralizleri
Ankara
28
2020
Şub Profesyonel sese yaklaşım (Panel)
İstanbul
4
2020
Şub Olgularla septum perforasyonu
İzmir
4
2020
Şub Otoskopi ve Otitis Media (Kurs)
İstanbul
11
2020
Şub Erken Evre Larenks kanseri cerrahisi (Panel)
İstanbul
18
2020
Şub Olgularla fonocerrahi
İzmir
18
2020
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale