1976

1. Maksiller Sinüs Karsinomu
2. Vokal Odiometride İki Heceli Kelime Listeleri
3. Metz’in Objektiv Rekkutman Testi
4. İşitme Aygıtı Endikasyonlarında Cros ve Türevlerinin Yeri
5. Türkçe Fonetik Test’in Tarama Listeleri (20 Vak’a üzerinde yapılan araştırma)
6. Mental Karşılama Araştırma Testi
The Mental Supply Investigation Test
7. RH Uyuşmazlığına Bağlı İşitme Kaybı
8. Değişik Soğukluklardaki Uyaranlar İle Vestibüler Sistemin elektronistagmografik Araştırılması
9. Elektronistagmografide Artefak Sorunu
10. Meniere Hastalığında Gliserol Testinin Etkileri
11. Bell Paralizilerinde Chorda Thympani’nin Elektronmikroskopu ile İncelenmesi
12. Otoskleroz ve Sodium Fluoride
13. Timpanoplastide Yeni Bir Gref Şekli
14. Bir Auricula Rhabdomyosarcomu Vak’ası
15. Temporal Kemiğin Dev Hücreli Tümörü ve Fibro-Osseöz Displazisi
16. Antibiyotiklerin Ağız Florasında Meydana Getirdiği Değişiklikler
17. Antibiyotiklerin Ağız Florasında Meydana Getirdiği Değişiklikler
18. Uzun Styloid Proçes ve Stylalji (Girişim Yapılan 3 Vak’a Münasebetiyle)
The Elongated Styloid Process And Stylalgie
19. Tonsil ve Adenoid Dokusunda Askorbik Asit (C Vitamini) Miktarlarının Biokimyasal ve Histoşimik Olarak Aranması
20. Beş Vaka Münasebetiyle Ameloblastoma
21. Bir Ewing Sakomu Va’kası
22. Gangrenöz Stomatit (Noma) (5 Vak’a münasebetiyle)
Gangrenous Stomatitis (Noma)
23. Malign Malenoma
24. Paranazal Sinüs Enfeksiyonlarında Lisozimin Yeri ve Değeri
25. Özellik Gösteren İki Kartagener Sendromu Vakası
26. Tavşanlarda Tek Taraflı Nasal Obstrüksiyonların Orta Kulak Mukozasına Etkilerinin Mukayeseli İncelenmesi
27. Çocuk Sinüzitleri
28. Bir Olfaktor Nöroblastoma Vak’ası
29. Sfenoid Sinüzite Bağlı Oftalmopleji (Vak’a takdimi)
30. Bir Sinüs Frontalis Sarkomu Vak’ası ve Sinüs Frontalisin Habis Tümörlerinin Etüdü
31. Burun Deliğindeki Yabancı Cisim Nedeniyle Tetanoz Vakası
32. Bir Naso-Etmoidal Ansefalosel Vakası
33. Burun Tüberkülozu
34. Enteresan Bir Farengoözofajien Divertikül Vakası Dolayısıyla Özofagus Divertiküllerinin Etüdü
35. Hipofarenks ve Servikal Özofagusun Amnios Zarı İle Rekonstrüksiyonu
36. Baş-Boyun Cerrahisinde Mikrodisseksiyonun Önemi (yeni bir enstrümantasyon takdimi)
The importance of microdisection on head neckt surgery. (Presantation of the instrumentatinon)
37. Larenks Kanserlerinde Preliminer Trakeotomi Sorumluluğu
38. Mikrolaringoskopi ve Endolaringeal Mikroşirürjiye
39. Baş ve Boyun Kanserlerinde Psikolojik Sorunlar
40. Extranazal Dakriyosistorinostomi

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale