Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XIII.Ulusal Kongresi Tutanaklar Kitabı » 1976 » Vokal Odiometride İki Heceli Kelime Listeleri
 

Vokal Odiometride İki Heceli Kelime Listeleri

Cura O., Günhan Ö.

Ülkemizde, vokal odiyometride iki heceli kelime listeler’nin duyulan eksikliğini gidermek ve hatta bunların hazırlanmasında Lafon’un Fonetik Testindeki gibi, dilin fonem birimine inerek fonetik esaslarla dengeli bir liste kurmak amacıyla yapılan çalışmalarımızın sonucu olarak, 5 fonemli 2 heceli kelimelerle her biri 100 fonemlik 20 kelimeden oluşan 10 liste elementi sunulmuştur. Her Liste elementi fonetikman dengeli olup, elementlerde kullanılan herhangi bir kelime başka hiçbir elementte kullanılmamıştır. Hazırladığımız bu listelerin özelliği, kurant vokal odiyometride ve stereofonik cihaz verilmesinde kullanılabileceği gibi Lafon’un Fonetik Testlerine ek olabilecek ve mental karşılamayı objektif olarak ortaya koyan MKA Testi adını verdiğimiz yeni bir test olarak da uygulanabilecek nitelikte oluşudur.

Türk Otorinolarengoloji XIII.Ulusal Kongresi Tutanaklar Kitabı 1-12

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale