Mental Karşılama Araştırma Testi

Cura O., Günhan Ö., Bilgen V., Özdilek D.

Fonetik test prensiplerine göre hazırlanmış 3 ve 5 fonemli kelime listelerinin aynı koşullarda uygulama sonuçlarının değerlendirilerek bunun Mental Karşılamayı Araştırma Testi olarak kullanılabileceği ortaya konmuştur. Özellikle işitme cihazı verilmesinde diğer kriterlerden başka kişinin zihni kavrama karşılama ile kompansasyon gücü de etkili olmaktadır. Günümüzde, vokal odiometride fonetik testler bile kişinin labiolektür dışında mental kompozisyon gücünü, objektif bir kriter olarak ortaya koyabilecek nitelikte değildir. İşitme cihazı endikasyonlarında limit vak’alarda labiolektür dışında bu hususun önemi uygulamada izlenmektedir. Burada, Türkçe Fonetik Testlere ek olarak sunulan ve Mental Karşılama Araştırma Testi adı verilen 3 ve 5 fonemli Türkçe Kelime Listelerinin eşit koşullarda uygulaması sonucunun değerlendirilmesine dayanan bir test sunulmuştur.

The Mental Supply Investigation Test

Cura O., Günhan Ö., Bilgen V., Özdilek D.

Today the phonetic tests are not enough to show the mental compansation of a person expect the ability of labiolecture in vocal audiometry. In hearing aid indications, especially in extreme cases, besides the help of labiolecture the importance of this is seen in practical application. The test called M.K.A. test, is formed out by application of Turkish word lists having 3 and 5 phonems under the same conditions. This test is reported in addition to phonetic tests.

Türk Otorinolarengoloji XIII.Ulusal Kongresi Tutanaklar Kitabı 34-44

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale