Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XIII.Ulusal Kongresi Tutanaklar Kitabı » 1976 » Değişik Soğukluklardaki Uyaranlar İle Vestibüler Sistemin elektronistagmografik Araştırılması
 

Değişik Soğukluklardaki Uyaranlar İle Vestibüler Sistemin elektronistagmografik Araştırılması

Şenocak F.

Hallpike – Fitzgerald bitermal uyarma metodu ile estibüler sistemin tetkikinin labiret fizyolojisindeki ve patolojisindeki önemi bilinmektedir. Uzviyet ısınının üzerinde ve altındaki termal reaksionların hem tabirentin ölü veya reaksioner oluşnun tespiti yanında direksionel preponderanısn meydana çıkarılmamasındaki önemi de klasik bilgilerimiz arasındadır. Bu bildirilen metodda iki cins ısı farkı yaratmak özel aparatlara ihtiyaç gösterir. +30 ve +44 derecelerin temini için en azından iki özel ısı kaynağına ihtiyaç vardır. Bunlar göz önünde bulundurularak standart ısısı olan buzlu su (daima +4 cº) temini kolaylığındanda istifade ederek yalnızca + 30 cº derecede suya ihtiyaç göstermesi bakımından, bu iki farkıl ısıya haiz uyaran ile labirentlerin tetkikine değinen bu araştırma yapılmıştır. Bu şekilde iki kulağın aynı anda birtaraftan + 30 cº diğer kulak tarafındandı +4 cº ile irrigasyonu şeklinde bir yöntem tarafımızdan kliniğmizde uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar bir çok vestibüler problemlerde tartışılmış ve elde edilen sonuçlar klasik kalorik uyarma metodları ile elde edilenler ile karşılaştırılmıştır. Bulguların, preponderans yönünden dahi özellik gösterdiği tespit edilmei bakımından metodun vestibüler sistem tetkikinde önemli rol oynayacağı kanısına varıldığı objektif olarak gösterilmiştir.

Türk Otorinolarengoloji XIII.Ulusal Kongresi Tutanaklar Kitabı 49-57

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale