Elektronistagmografide Artefak Sorunu

Başarer N.

Yazıda ENG uygulanışında sıklıkla rastlanan ve bazen testin uygulanışına engel olan artefaklar orijinlerine göre sınıflandırıldı. Bunlara ait, klinikte karşılaştığımız bazı örnekler verildi.

Türk Otorinolarengoloji XIII.Ulusal Kongresi Tutanaklar Kitabı 58-63

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale