Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XIII.Ulusal Kongresi Tutanaklar Kitabı » 1976 » Bell Paralizilerinde Chorda Thympani’nin Elektronmikroskopu ile İncelenmesi
 

Bell Paralizilerinde Chorda Thympani’nin Elektronmikroskopu ile İncelenmesi

Karatay S., Katırcıoğlu S., Yaramancı T., Erbengi T.

İncelenen Bell paralizi vakarındaki ultrastruktür bulgularımız paralizi başlangıcından itibaren degeneratif olayların aynı süratte ilerlemediğini diğer kelimelerle, regenerasyonun da sinirin topografisi ile değişmekte olduğunu ortaya koymuştur. Endoneural kılıfın bütünlüğünü korumakta oluşuna mukabil, Schwann hücrelerinedki şişmeler dikkati çekmektedir. Ayrıca perineural doku, paralizi ile ilgili degeneratif olaylarla uygun düşen değişiklikler göstermektedir. Bu bulgulara ilaveten, vakalarda paraliziden sonra operasyona kadar geçen süre aynı olduğu halde, kadın ve erkek oluşlarına göre sinirdeki değeneratif olayların kadında daha ağır seyretmesi ilginç bir bulgu niteliğini taşımakta ise de, vaka sayısının bu bulguyu istatistiki değerlendirmeğe yetmiyeceği nedeni ile, araştırmanın bu kısmının daha ileri bir çalışmayı gerektirdiği düşüncesindeyiz.

Türk Otorinolarengoloji XIII.Ulusal Kongresi Tutanaklar Kitabı 69-77

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale