Otoskleroz ve Sodium Fluoride

Cura O., Günhan Ö., Uruk M.

Yazarlar, iletim tipi işitme kaybı gösteren ve peroperatuar Otoskleroz olarak kanıtlanmış 31 vak’anın 21 ine 4-12 ay arasında değişen sürelerde günde 60 mg Sodium Fluoride vermişler ve ameliyat olmamış diğer kulaklarını uzun süreli periodik odiometrik incelemeye tabi tutmuşlardır. 31 vak’anın 10 unu kontrol grubu olarak ayırmışlar ve bulguları, literatür verileri ışığı altında tartışmışlardır.

Türk Otorinolarengoloji XIII.Ulusal Kongresi Tutanaklar Kitabı 78-85

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale